2019-2020 Bahar Dönemi Ders Silme Talepleri Hakkındaki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz

Üniversitemiz Senatosu'nun 30.04.2020 tarih ve 93 nolu kararı uyarınca;

Öğrencilerin, 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında almış oldukları derslerden herhangi birini veya birkaçını bırakmak istemeleri durumunda, 14 Haziran 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak Yönetim Kurulu Kararı olmaksızın talep ettikleri ders/dersleri sildirebileceklerdir.

Ders silmeler ile ilgili başvuru adımları bu sayfadan duyurulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı