2020-2021 Bahar Dönemi İktisat Anabiim Dalı Lisansüstü Ders Programı (Son Güncelleme : 17.02.2021)

2020-2021 Bahar Dönemi İktisat Anabiim Dalı Lisansüstü Ders Programı için tıklayınız.

ECO610 Seminar dersi şube dağılımı için tıklayınız.

Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerimiz ders kayıtlarını her zaman olduğu gibi Prens sistemi üzerinden derslerini seçerek yaptıktan sonra kayıtlarını onaylamalıdır. Öğrencilerimizin sistemin ürettiği ders kayıt fişini imzalayarak taranmış kopyasını danışmanlarına e-posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Katkı payı/öğrenci ücreti ödeyen öğrencilerimiz (tezsiz yüksek lisans öğrencileri ve azami süreyi aşan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri) ise imzalı ders kayıt fişi ile birlikte dekontlarını (ya da ödeme yaptıklarını gösteren belgeyi) danışmanlarına e-posta ile gönderecektir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı