Anabilim Dalları
 İKTİSAT TEORİSİ
Prof. Dr. İbrahim Özkan
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley 
Prof. Dr. Sevinç Mıhçı
Prof. Dr. Hüseyin Özel
Doç. Dr. Derya Güler Aydın
Doç. Dr. Ali Murat Berker
Doç. Dr. Pelin Öge Güney
Doç. Dr. Bahar Sağlam
Öğr. Gör. Nilgün Çokça
Arş. Gör. Osman Küçükşen
 
 İKTİSAT POLİTİKASI
Prof. Dr. Zafer Çalışkan 
Doç. Dr. Dilek Kılıç
Doç. Dr. Selcen Öztürk
Doç. Dr. Başak Dalgıç 
Arş. Gör. Pınar Sezer
Arş. Gör. Nurten İpek Taştan
Uzman Dr. Dağlar Ekşi
 
 İKTİSAT TARİHİ
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu 
Doç. Dr. Özgür Teoman 
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Dr. Öğretim Üyesi M. Aykut Attar
Öğr. Gör. Dr. Shihomi Ara Aksoy
Arş. Gör. Umut Gündoğdu
Arş. Gör. Baver Yeşilyurt
 
 İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSAT
Prof. Dr. Timur Han Gür 
Prof. Dr. Lütfi Erden 
Doç. Dr. Ayşe Yasemin Yalta
Doç. Dr. Ayşen Araç
Doç. Dr. Özge Kandemir Kocaaslan
Doç. Dr. Gökçer Özgür
Dr. Öğretim Üyesi Onur Yeni
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Kurul
 Arş. Gör. Mahmut Ablay
Arş. Gör. Sencer Karademir

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı