Koordinatörlükler & Komisyonlar
Bologna Koordinatörlüğü Prof. Dr. Zafer Çalışkan caliskan@hacettepe.edu.tr
Uluslararası Eğitim ve İşbirliği Koordinatörlüğü Prof. Dr.  Arzu  Akkoyunlu Wigley arzus@hacettepe.edu.tr
Erasmus Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Pelin  Öge Güney pelinoge@hacettepe.edu.tr
Erasmus Koordinatör Yardımcısı  Arş. Gör.  Melis  Yıldız melis.yildiz@hacettepe.edu.tr
Erasmus Staj Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Dilek Başar dbasar@hacettepe.edu.tr
Mevlana Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Bahar Bayraktar Sağlam sbahar@hacettepe.edu.tr
Farabi Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Bahar Bayraktar Sağlam sbahar@hacettepe.edu.tr
ÖYP Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Selcen  Öztürk selcen@hacettepe.edu.tr
ÖYP Mal Muayene ve Kabul Komisyonu Doç. Dr.  Selcen  Öztürk selcen@hacettepe.edu.tr
ÖYP Mal Muayene ve Kabul Komisyonu Arş. Gör.  Melis  Yıldız melis.yildiz@hacettepe.edu.tr
UOLP/SUNY Koordinatörlüğü Prof. Dr.  Timur Han Gür timurgur@hacettepe.edu.tr
UOLP/SUNY Koordinatör Yardımcısı  Dr. Öğr. Ü. Zühal Kurul zkurul@hacettepe.edu.tr
Yandal / Çift Anadal Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Muammer  Kaymak mkaymak@hacettepe.edu.tr
Tanıtım Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Ü. M. Aykut Attar maattar@hacettepe.edu.tr
Tanıtım Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör.  Baver Yeşilyurt vi.baver@gmail.com
Staj Koordinatörlüğü Prof. Dr.  Derya Güler Aydın guleraydinderya@gmail.com
Staj Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör.  Onurcan  Yazıcı onurcanyazici@hacettepe.edu.tr
Oryantasyon Koordinatörlüğü Arş. Gör.  Baver  Yeşilyurt vi.baver@gmail.com
Risk Koordinatörlüğü & Mek-Sis Sorumlusu (Lisansüstü) Dr. Öğr. Ü. Onur  Yeni oyeni@hacettepe.edu.tr
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatörlüğü  &    Mek-Sis Sorumlusu (Lisans) Öğr. Gör.  Nilgün  Çokça ncokca@hacettepe.edu.tr
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatör Yrd. Arş. Gör.  Umut Gündoğdu umutgundogdu@hacettepe.edu.tr
Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatör Yrd. Arş. Gör.  Onurcan  Yazıcı onurcanyazici@hacettepe.edu.tr
Af Öğrencileri Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Ali Murat Berker aliberker@hacettepe.edu.tr
Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü Arş. Gör.  Ayşegül  Güllü aysegullu@hacettepe.edu.tr
Yatay ve Dikey Geçiş Koordinatörlüğü Arş. Gör. Kadir Dikici kadirdikici@hacettepe.edu.tr
Kurum Dışı İlişkiler Koordinatörlüğü Doç. Dr.  Muammer  Kaymak mkaymak@hacettepe.edu.tr
Sosyal Sportif Etkinlikler Koordinatörü Doç. Dr.  Özgür  Teoman ozgurt@hacettepe.edu.tr
2019-2020 Diploma ve Mezuniyet Tören Sorumlusu Arş. Gör.  Kadir Dikici  kadirdikici@hacettepe.edu.tr
2019-2020 Diploma ve Mezuniyet Tören Sorumlusu Arş. Gör.  Oğuzhan Atay oguzhanatay@hacettepe.edu.tr
2019-2020 Öğrenci Sempozyumu Sorumlusu Dr. Öğr. Ü. Zühal Kurul zkurul@hacettepe.edu.tr
Taşınır Mal Sayım Sorumlusu ve Kayıt Yetkilisi Arş. Gör.  Baver  Yeşilyurt vi.baver@gmail.com
Bölüm Web Sayfası Sorumlusu Arş. Gör. Dr. Pınar  Sezer psezer@hacettepe.edu.tr
Özdeğerlendirme Komisyonu (sorumlusu) Dr. Öğr. Ü. Zühal Kurul zkurul@hacettepe.edu.tr
Özdeğerlendirme Komisyonu Prof. Dr.  A. Yasemin Yalta  
Özdeğerlendirme Komisyonu Doç. Dr.  Selcen  Öztürk  
Özdeğerlendirme Komisyonu Dr. Öğr. Ü. M. Aykut Attar  

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı