ÜNİ101 Dersini Henüz Almayan Öğrenciler Hakkında

2013/2014 Öğretim Yılından itibaren yeni kaydolan tüm öğrencilere zorunlu olarak uygulanmaya başlanan ÜNİ 101 “Üniversite Yaşamına Giriş” dersini, mazereti ya da üniversitemize geç kayıt yaptırdığından alamayan aşağıdaki listede yer alan öğrencilerimizin, mezuniyetlerinde sorun yaşamalarını engellemek için 01-04 Ekim 2019 tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde yapılacak olan derse katılımlarının sağlanması hususunda bilgilerinize sunulur.

ÜNİ101 dersini alması gereken öğrencilere ait liste için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı