Uzaktan Eğitim Sürecinde Danışmanlık İşlemleri Hakkında (Lisans ve Lisansüstü)

Uzaktan eğitim sürecinde lisans öğrencilerinden (seçmeli ders sildirme gibi) gelen talepler elektronik posta yoluyla kabul edilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin taleplerini içeren dilekçeleri elektronik postanın gövde kısmına (EK'e değil) yazmaları  ve resmi hacettepe e-posta adreslerinden danışmanlarının e-posta hesabına iletmesi gerekmektedir. Eğer talepleri ile ilgili matbu bir form varsa bu form da elektronik postaya eklenmelidir.

Lisansüstü öğrencilerin (kayıt dondurma gibi) talepleri ile ilgili matbu formun çıktısını alıp imzaladıktan sonra scan ederek danışmanlarına iletmeleri gerekmektedir. Danışmanlarının uygunluk yazısı sonrasında talepler Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletilecek ve yönetim kurulu kararı alınacaktır. Bu dönemde öğrenci ve danışmanların imzalı formları scan ederek veya fotoğrafını çekerek iletmesi mümkündür. Ayrıca e-imzalı pdf dosyaları da kabul edilebilecektir.

 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı